GOUDSESINGEL 340A | 3011 kl | ROTTERDAM | 010 - 820 96 36

OPEN WEDNESDAY TILL SUNDAY | 10.00 AM - 11.00 PM

DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie met betrekking tot ons beleid ten aanzien van het gebruik van onze website en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

 

DISCLAIMER


Gebruik van deze website impliceert dat u deze voorwaarden accepteert. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik dan alstublieft niet deze website. Af en toe worden deze voorwaarden geüpdatet, bekijk ze dus nogmaals in de toekomst.

 

1. SITE TOEGANG

1.1 U kunt het grootste gedeelte van deze website bezoeken zonder details bij ons achter te hoeven laten.

 

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 U mag onze website gebruiken voor privé doeleinden en materiaal van deze website printen en downloaden, onder voorbehoud dat u niets aan de inhoud hiervan wijzigt zonder onze toestemming.
2.2 Het copyright en ander intellectueel eigendomsrecht van alle materialen op deze website liggen bij ons of onze licentiehouders en mogen niet gereproduceerd worden zonder onze toestemming vooraf.
2.3 Behoudens paragraaf 2.1, mag geen enkel gedeelte van deze website gereproduceerd worden zonder onze schriftelijke toestemming.

 

3. SITE BESCHIKBAARHEID

3.1 Wij nemen alle redelijke stappen om er zeker van te zijn dat deze website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar is. Websites kunnen soms echter uit de lucht zijn door server- of andere technische problemen. Daarom zullen we niet aansprakelijk zijn als deze website bepaalde tijd niet beschikbaar is.
3.2 Deze website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn door zaken als systeemfalen, onderhoud of reparatie of voor redenen waar wij geen controle op hebben. Indien mogelijk zullen we proberen onze bezoekers van tevoren te waarschuwen over onderhoudskwesties, maar we zullen niet verplicht zijn dit te doen.

 

4. BEZOEKERSGEDRAG

4.1 Met uitzondering van persoonlijke informatie waarvan het gebruik valt binnen onze Privacy Policy, zal al het materiaal dat u stuurt naar of post op deze website worden beschouwd als niet persoonlijk en niet vertrouwelijk. Tenzij u anders aangeeft, mogen we deze informatie vrij kopiëren, openbaren, verspreiden, bijvoegen en op willekeurig welke wijze gebruiken voor allerhande doeleinden.
4.2 Indien u deze website gebruikt mag u geen enkel materiaal van deze website posten of versturen:
(a) waarvoor u niet alle benodigde toestemming heeft;
(b) dat discrimineert, obsceen is, pornografisch, lasterlijk, aanzet tot rassenhaat, in strijd is met vertrouwelijkheid of privacy, wat overlast of ongemak kan veroorzaken voor anderen, wat bijdraagt aan of aanzet tot gedrag dat als strafbaar feit gezien kan worden, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op andere wijze strijdig is met de wet;
(c) dat van zichzelf schadelijk is, inclusief –zonder enig voorbehoud-, computervirussen, Trojan horses, beschadigde data of andere potentieel schadelijke software of data.
4.3 We zullen volledig samenwerken met wetshandhavers die ons verzoeken om de identiteit, of andere details, vrij te geven van iedere persoon die materiaal aan deze website toevoegt dat in strijd is met paragraaf 4.2.

 

5. LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

5.1 Alle links naar websites van derden op deze website zijn alleen toegevoegd voor uw gemak. We hebben niet iedere website van derden nauwkeurig onderzocht en dragen geen verantwoordelijkheid voor zulke websites of hun inhoud. Wij promoten deze websites van derden of materiaal van deze websites, niet. Als u besluit deze website van derden via een link op onze website te bezoeken, doet u dat op eigen risico.
5.2 Als u naar deze website wilt doorlinken, mag u dat alleen doen op basis van het feit dat u naar een willekeurige pagina op deze website linkt, maar niet terug linkt en volgens de volgende voorwaarden:
(a) u mag op geen enkele wijze impliceren dat wij meewerken aan een dienst of product, tenzij we dat specifiek zijn overeengekomen;
(b) u geeft geen verkeerd beeld van uw relatie met ons en geeft geen verkeerde informatie over ons;
(c) u linkt niet door vanaf een website die niet van u is; en
(d) uw website bevat geen content die beledigend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectueel recht of andere rechten van derden of die niet in overeenstemming is met de wet.
5.3 Indien u ervoor kiest om naar onze website te linken, in strijd met paragraaf 5.2, moet u ons onmiddellijk voor verlies of schade compenseren, die we hebben geleden als gevolg van uw handelen.

 

6. DISCLAIMER

6.1 Wij nemen alle stappen, tot in het redelijke, om er zeker van te zijn dat de informatie op deze website juist is. Maar we kunnen de juistheid of compleetheid van materiaal op deze website niet garanderen. We kunnen het materiaal op deze website op ieder willekeurig moment en zonder aankondiging wijzigen. Het materiaal op deze website kan achterhaald zijn, of in een zeldzaam geval onjuist en we gaan niet tot het uiterste om ervoor te zorgen dat zulk materiaal juist of up to date wordt.
6.2 Het materiaal op deze website wordt getoond zonder enige condities of garanties. Zover de wet dit toestaat, bieden we toegang tot en gebruik van deze website, op basis van het feit dat we elke voorspraak en alle garanties en condities uitsluiten die, met uitzondering van deze condities, effect kunnen hebben gerelateerd aan deze website.

 

7. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Noch wij, noch iedere andere partij (al dan niet betrokken bij de productie, onderhoud of levering van deze website) is aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies of schade die u kunt hebben als resultaat van uw of hun gebruik van onze website. Deze uitsluiting geldt ook voor onderhouds- of reparatiekosten en, zonder beperkingen, andere directe, indirecte of gevolgschade, hetzij als onrechtmatige daad of als contract of anderszins in verband met deze website.
7.2 Niets in deze condities zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor (I) overlijden of verwondingen veroorzaakt door nalatigheid; (II) fraude; (III) verkeerde voorstelling van fundamentele; of (IV) elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de Nederlandse wet.

 

8. HEERSENDE JURISDICTIE

Ieder dispuut dat voortkomt uit dit document is onderhevig aan de toepasselijke Nederlandse wet –en regelgeving.

 

9. ONZE DETAILS

REPUBLIC MOTO ROTTERDAM B.V. | GOUDSESINGEL 340A | 3011 KL, ROTTERDAM, Nederland